سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ , ۰۶:۴۰:۵۷
avatar avatar avatar
نوشته شده در ۱۴۰۰/۴/۱۸ ساعت ۱۶:۱۵
لینک کوتاه مطلب:

مجلس شورای اسلامی

 

انتخابات مجلس شورای اسلامی

 

دوره واجدین شرایط کل آرای ماخوذه درصد مشارکت متوسط کشور
اول ۴۶۰۷۷۵ ۱۰۳۶۴۱ ۲۲٫۴۹ ۵۲٫۱۴
دوم ۵۱۴۵۷۱ ۲۴۶۵۱۲ ۴۷٫۹۱ ۶۴٫۶۴
سوم ۵۷۴۶۴۶ ۳۵۳۳۴۶ ۶۱٫۴۹ ۵۹٫۷۲
چهارم ۶۴۱۷۳۶ ۴۵۷۸۵۵ ۷۱٫۳۵ ۵۷٫۸۱
پنجم ۷۳۳۰۰۰ ۵۶۴۸۷۷ ۷۷٫۰۶ ۷۱٫۱
ششم ۸۳۲۲۳۶ ۵۸۴۰۷۵ ۷۰٫۱۸ ۶۷٫۳۵
هفتم ۱۰۱۸۷۸۷ ۳۲۸۷۱۱ ۳۲٫۲۶ ۵۱٫۲۱

اطلاعات آماری انتخابات سراسری مجلس شورای اسلامی در استان کردستان

 

نام دوره واجدین شرایط کل آراء مأخوذه درصد مشارکت متوسط کشور  
دوره هفتم ( مرحله دوم ) ۵۱۸۳۵۳ ۱۳۱۴۷۶ ۳۶/۲۵  
دوره هشتم ۹۰۸۹۱۱ ۴۲۳۲۲۷ ۵۶/۴۶ ۶۵  
دوره هشتم ( مرحله دوم) ۴۰۱۵۹۳ ۶۷۲۹۹ ۷۵/۱۶  
دوره نهم ۱۰۰۲۱۴۷ ۵۷۷۶۰۷ ۵۸ ۶۴  
دوره نهم ( مرحله دوم) ۴۲۷۹۰۰ ۱۲۷۴۶۴ ۷۹/۲۹  
دوره دهم ۱۱۶۱۵۳۶ ۶۲۱۴۷۲ ۵۰/۵۳ ۶۲  
دوره دهم (مرحله دوم ) ۶۷۱۳۳۰ ۱۳۶۴۸۵ ۳۳/۲۰  

 

*انتخابات مرحله دوم دوره هفتم فقط در حوزه انتخابیه سنندج ،دیواندره وکامیاران  وقروه ودهگلان برگزار گردید.

*انتخابات مرحله دوم دوره هشتم فقط در حوزه انتخابیه سنندج ،دیواندره وکامیاران برگزار گردید.

*انتخابات مرحله دوم دوره نهم فقط در حوزه انتخابیه سنندج ،دیواندره وکامیاران برگزار گردید.

*انتخابات مرحله دوم دوره دهم فقط در حوزه های انتخابیه سنندج ، دیواندره وکامیاران ومریوان وسروآباد برگزار گردید.